Olaf Stevens

Scroll down for the English version

Olaf Stevens  is een Nederlandse ontwerper. Een productontwerper van porselein , tafelglas en kristal.  Zijn expertise is die van studio-potter tot industrieel ontwerper en producent. Als docent verbonden aan de Design Academy Eindhoven en heeft lesprogramma’s en workshops voor het HBO ontwikkelt. Daarnaast biedt hij cursussen en workshops aan voor (semi-)professionals, vakdocenten in het VO, MBO en HBO, bedrijven en particulieren.

Opgeleid als keramisch vormgever op de academies Den Bosch en Breda (Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving / Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost) heeft hij een museaal oeuvre opgebouwd met keramiek- en kristalobjecten, porseleindraaiwerk en werkt hij aan ontwerpen voor gevestigde glas- en porseleinindustrie in Europa. Hij doceert Ceramic LAB research en Concept tools aan de Design Academy in Eindhoven.

Zijn werk is in verscheidene (internationale) museum collecties opgenomen. Hij ontwerpt en produceert zijn eigen serie Hautecouverts® porselein in Limoges, Frankrijk en zijn kristalobjecten en mondgeblazen glazen in Småland, Zweden.

Porselein en glas

Het werk van Olaf Stevens bestaat enerzijds uit objecten en gebruiksvoorwerpen in glas en kristal, anderzijds uit porselein en experimentele glazuurtechnieken. Verrassend is zijn interesse in porselein productontwikkeling. Van kleine porseleinen deurknopjes tot toepassingen van geavanceerde porseleinen filters.  “Porselein is voor mij iets anders dan keramiek. Ik beschouw porselein als een dik glazuur dat je kunt behandelen als klei maar een totaal ander karakter en dynamiek heeft. Toepasbaar in alle denkbare sectoren. “Zijn onderzoek in deze materie heeft geleid tot een verschuiving in de gebruikte vormtaal onder keramisten”.

Andries Copier zag mogelijkheden om Stevens’ ontwerpen in Royal Leerdam te laten uitvoeren en dit resulteerde in een aantal unica collecties. 

Stevens herontdekte en herdefinieerde de Zweedse graaltechniek (in Zweden ontwikkeld in de eerste jaren van de 20e eeuw) en er ontstond een nieuwe wereld aan decoratiemogelijkheden in zijn werk. Hij koos voor archaïsche basisvormen en de ontwikkeling van zijn decoratieve signatuur is op een vergelijkbare leest geschoeid. “Ik ben grafisch ingesteld, maar altijd in combinatie met het object. Het gaat me om de samenkomst van verschillende elementen. Om die reden is de combinatie van grafische applicaties, glas, porselein en product design een ideaal werkveld.” 

Zijn objecten zijn het resultaat van analyse, afweging, berekening en een doorlopende zoektocht naar het uitsluiten van toevalligheden. “Toeval vrij spel geven tijdens het glasvormen of glasblazen kan bewust zijn; het kan echter ook een spelbreker zijn wanneer je glas in een vloeibare vorm zijn gang laat gaan. “Ik hou van eenvoudige vormen”, vertelt hij, terwijl hij in zijn werkkamer een prototype uit een rek neemt. “Vormen waarbij ik het overzicht behoud, die weergeven wat ik op een moment maximaal kan overzien.” Stevens ziet zijn vormen als lijnen of als een compositie, een zoektocht naar harmonie. “Zo bouw ik de vormen op in lijnen, krommingen met spanning, effectieve overgangen en passende details tot het maximaal haalbare in de beschikbare technieken. Ik verwijder me graag van willekeur; het experiment omwille van het experiment.”   De uitkomst ligt in het samenspel van de details, tussen de basisvorm en het dessin,  de combinatiemogelijkheden zijn eindeloos. “Een kleine toevoeging verandert alles”, vervolgt hij. “Daarom moet je effecten doseren, ervoor zorgen dat er geen visueel bombardement ontstaat, bewuste keuzes maken waarin je voorkomt dat je het zorgvuldig opgebouwde systeem niet meer kunt ontcijferen.”

“Zie mijn werk maar als visuele muziek waarbij dissonanten vermeden worden en de klanken niet vals maar zuiver zijn. In deze metafoor ben ik componist, dirigent en uitvoerend musicus”.

Hij heeft in de loop van de jaren zijn eigen vormtaal ontwikkeld. Kenmerkend zijn de sobere vormen zonder versiering uit zijn eigen collecties, maar hij maakt voor andere opdrachtgevers geregeld experimentele uitstapjes in uitvoeringen en techniek. Onlangs ontwierp hij voor een opdrachtgever een collectie van varianten op een historisch thema. Een soort codificatie van archetypische vormen die tot hun meest zuivere vorm gestileerd werden. Variaties van Ierse kom- en bekervormen tot gestileerde Grieks-Romijnse amfora’s en goblets in een kleur uit de kenmerkende Aziatische Celadon-techniek, een vormonderzoek en een referentie-collectie waarin de ontstaansgeschiedenis van deze klassieke objecten besloten lag.

De Studio

De beroepspraktijk van Studio Olaf Stevens is gevarieerd. De kunstcollecties, unica in glas en porselein voor diverse opdrachtgevers, waaronder Europese Michelin sterren chef’s, verschijnen in gelimiteerde of kleine oplage. Zijn Limoges porselein Hautecouverts® collecties zijn custom-made voor Instituten, haute cuisine chef’s, bedrijven en particulieren. Olaf Stevens produceert zijn porselein in Limoges, Frankrijk, met een “Porcelain Dur” (gestookt op 1400 graden) in tegenstelling tot de gebruikelijke veel lager gestookte porselein in de industrie, bestaat deze ”Porselain Dur” bijna uitsluitend uit silicium en aluminium wat een superieure hardheid en krasvastheid oplevert. Het gevestigde Limoges Atelier behaalt dan ook de hoogst mogelijke kwaliteit die binnen de porseleinindustrie haalbaar is. 

Ook heeft hij als ontwerper het laatste jaar een serie kristallen mondgeblazen bier- en wijnglazen ontwikkeld en geproduceerd. Als spin-off zet hij met Studio Olaf Stevens zijn expertise in 3D modeling productontwerp en visualisatie expertise in voor diverse andere branches. 

Educatie

Olaf Stevens is sinds 1990 als docent verbonden aan de Design Academy Eindhoven en heeft lesprogramma’s en workshops voor het HBO ontwikkelt. Deze lesprogramma’s zijn ceramic LAB research en concept tools. Ceramic Lab & research is een programma specifiek gericht op studenten die kennis willen nemen van het Keramisch systeem. Concept tools is een programma dat de persoonlijke vaardigheden van designconcepten ontwikkelt. Daarnaast biedt hij cursussen en workshops aan aan (semi-)professionals, vakdocenten in het VO, MBO en HBO, bedrijven en particulieren. Zowel studio-crafts zoals glazuur- en decoratietechnieken, ontwerpen, draaien en gieten. Hij specialiseert zich in alle aspecten van het designonderwijs, waaronder het keramisch systeem. Zijn Ceramic LAB research programma is een schematische en methodische lesvorm die aan de basis ligt van zijn didactiek. 


English version

Olaf Stevens is a Dutch designer who is specialised in porcelain and glass.
He studied ceramics (Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving Den Bosch and the Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost Breda) and over the years created a versatile body of work, consisting of his own designs in ceramics, crystal, and porcelain pottery as developing new ideas in design for the established European glass and porcelain industry.
He is associated with the Design Academy in Eindhoven where he teaches and develops programs ceramic LAB research and concept tools. He also offers educational programs and workshops to (semi-)professionals, teachers in the field, companies, and individuals.
His work is included in several (international) museum collections. He currently designs and produces his tableware series Hautscouverts in Limoges, France and handblown glassware series in Småland, Sweden.

PORCELAIN & GLASS

Olaf Stevens’ work consists of both functional products and art objects, in glass, crystal, and porcelain. “Porcelain has a very different character than ceramics. I like to treat it as a thick glaze with its almost clay-like qualities but completely different dynamic.” His continuous material research has led to a shift in the general visual jargon of ceramics.

In 1990 Andries Copier was introduced to Olaf Stevens’ work and invited him to design the first in a series of unica collections for Royal Leerdam. During this process, Stevens rediscovered and redefined the Swedish grail technique, a technique that originated in the 1920s, that offered a whole new spectrum of decoration possibilities to his work. Combining archaïc base shapes with his graphic dessin signature. “I have a graphic focus but always in relation to the object. I am concerned with the harmony of bringing the different elements together.”

His objects are the outcome of calculation and considerate research on the elimination of coincidence. “Giving coincidence free rein in glassblowing can be a deliberate decision within the creative process although things can easily fail when you just let things happen. I deeply value simplicity,” he explains, as he considers his forms to be compositions, and creating them an ongoing search for harmony. “I keep working and reworking these shapes until they have reached their maximum capacity within the given techniques.”
The outcome exists in the interplay of shape and dessin, and within the combining of those two elements, the possibilities are endless. “A small adjustment changes everything”, he continues “Dosage is everything, I try to avoid visual chaos at all costs.”

Over the years Olaf Stevens has developed a pronounced visual language. Outspoken and recognizable pieces from his own collections, but he equally enjoys taking experimental leaps in both execution and technique in his work for others. For example a collection of altar objects (?) ; variations to a historical theme, archetypal forms stylized into their most essential form, combining contemporary and historical aesthetics.

STUDIO

Studio Olaf Stevens runs a diverse practice that has three main pillars. Art, design, and education. The ongoing art collections, unica in glass and porcelain appear in limited editions. The Hautcouverts collection is custom made for and in collaboration with institutes, chefs, businesses and individual clients. Produced at Limoges Atelier in France using the Porcelain Dur technique (porcelain heated at 1400 degrees celsius) holding the highest quality possible within the international industry, and finally the recently developed series of handblown beer and wine glasses in Småland, Sweden.
As a spin-off Studio Olaf Stevens also offers his 3D product modeling expertise in design and visualization for different purposes to a variety of industries.

EDUCATION

Olaf Stevens has been associated with the Design Academy Eindhoven since 1990 where he teaches ceramic LAB research and concept tools. A schematic and methodical education program he developed that forms the basis of his didactics. He also offers programs and workshops to (semi-)professionals, teachers, and individual clients. Both studio-crafts like glaze and decorating techniques, designs, pottery, and molding, as also (semi-)industrial preparations for professionals in ceramic design.

On Crystal Graal: The multi-coloured, three-dimensional decors and their reflections on the different layers of glass create visual effects never seen before. The heavy, solid glass and the contrast between archetypal form and capricious decoration lends the objects an appearance all their own.
The influence of ceramic design always tells in Olaf Stevens work, starting out with simple shapes that look alike they are turned on the pottery wheel. When he applies the decor by hand into cut glass, it becomes evident with what astute vision he draws out the specific potential of the material, glass.

Stevens achieves his unique effects his Unique Graal pieces by the labour-intensive technique he invented and developed himself. Each piece is built up out of multiple layers and in several ways to create this unique outcome.
First, the molten glass is blown into a basic shape, this is then coated with another, coloured layer of glass.
After cooling, the decorative ornamentation is ground into the thin outer layer by hand, heated again to melting-point and coated with further layers of glass and worked on, according to the complexity of decoration desired. Only after the final melting, they will be blown into their final form.
In the finishing process, after cooling, the glass bodies are cut open and polished, creating a divine surface.
A comparable technique is not to be found anywhere else in the world.

Numerous international exhibitions and publications pay tribute to his work in the fine arts, including museum exhibitions in Madrid, Linz, Helsinki, Taipe and Baltimore.


Industrial design

By designing and decorating glass and porcelain for reputable companies such as Rosenthal, Hoya, Ritzenhoff and others, Olaf Stevens has convincingly demonstrated the compatibility of art and industrial design. Stevens makes full use of all techniques that also lend themselves for industrial application, causing his objects produced in a series to retain their unique character.


Consultancy in creative development

Olaf Stevens provides training sessions and consultancy in the field of conceptual and creative development. Learning how to use one’s ideas and talents to enter a new path of creative thinking can be both useful and interesting to every one who is willing to reach beyond conventional ways of thinking, working and producing. The courses and lectures are adjusted to the participants level.

The creative development training sessions are derived from the lectures Designing concept tools that are part of the Design Academy Eindhoven curiculum. However usually focusing on creative design-disciplines, it’s results are applicable in any organisation, production, company or life.

info@olafstevens.com


Work represented

In Dutch Museum collections:
Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam
Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam
Museum “HetPrinsessenhof”, Leeuwarden
National Glassmuseum, Leerdam
Stedelijk museum Gorinchem

In international Museum collections:
Taipei Fine Arts Museum,Taipei,Taiwan
Everson Museum of art, New York, U.S.A
Glasmuseum Ebeltoft, Ebeltoft, Danmark


Design Academy Eindhoven

Concept tools
Olaf Stevens teaches “Concept tools”, Ceramics and Glass at the design Academy Eindhoven. The program has been founded and developed by him, is concept-orientated and encourages independent thinking and action generating. The basis of the lectures focuses on avoiding copying and tries to create unique sources for creative thinking.

The Design Academy Eindhoven is the only Higher Professional Education (BA and MBA educational level) in the Netherlands that is entirely specialised in training designers. The Design Academy attracts international students from over 20 different countries every year.

The ceramic research program
The ceramic research program finds its origin and reason of existence ( from 1999 ) being a solution and answer to random ceramic related assignments within the departments. Students being interested in Craft related fields is growing substantially.

This happens in a time where all craft related education is vanishing with a rapid pace from Art related higher education. On the other hand we see an increase of interest at medium level professional education and Culture related high-school education levels offering craft related education. The latter proving to be the main source for potential Design academy students.

Educating Design Students involves education that will enable them to have knowledge of and experience with both technical, design, material and artistic aspects of some of the most general used craft processes. At the end of their design education and standing at the beginning of their professional lives they need to be able to create a professional dialogue with craft people to execute their designs in an excepting and quality manner. This not only includes ceramics but also textiles in all its aspects, woodworking in all its variety, metal sheet, construction and casting processes. Leather crafts, Jewelry in gold and silver techniques and last but not least glass techniques varying from flat glass application to the hot-shop products.

The Ceramic research program is focussing presently on knowledge in a nutshell. Having only a maximum of 20 weeks at our demand we mainly focus on a wide variety of ceramic techniques, the basic knowledge of its chemistry and its practical applications. In order to investigate the interest and willingness of the students we like to increase a variety of possibilities also very effective to the students knowledge in the field.

The CRP results are presented with a reference book, material research results and an individual process book. All aspects of the ceramic topics need to be sufficient and accordingly presented. Having passed the CRP course it is expected that the students having both understood the knowledge, techniques and materials are able to make a professional dialogue with a ceramic professional.

www.designacademy.nl