Keramiek Lab & Onderzoek bij NKO

Porselein Keramiek French Porcelain Ceramics plates cups glass gifts design webshop Dutch designer Olaf Stevens

De Nederlandse Keramiekopleiding biedt aan Ceramic Lab & Research voor gevorderden

Keramiek LAB & onderzoek, meer dan zomaar een studie

is een Atelier werksituatie is een extra leerjaar aanvullend op het programma van de NKO waarbij de deelnemer mogelijke individuele vervolgstappen onderzoekt, een eigen stijl wil ontwikkelen en op zoek gaat naar een onderscheidende, persoonlijke beeldtaal. Een persoonlijke projectvoorstel is een verplichte voorwaarde. De dialoog aangaan met de professional coach/mentor en doormiddel van werkbesprekingen zijn/haar project onder vakkundige begeleiding uitvoert.

Voor wie

Iedereen die de NKO heeft afgerond of zich aantoonbaar gevorderd keramist kan noemen en zich gemotiveerd voelt om verder onderzoek te doen naar mogelijke individuele vervolgstappen, het ontwikkelen van een eigen stijl. Het onderzoeken van een persoonlijke beeldtaal. 

Geduld, aandacht, concentratie zijn essentiële kwaliteiten die van de deelnemer aan Keramiek Lab worden verwacht. Wij hebben de ervaring dat belangrijk is om vooraf te onderzoeken of je over deze kwaliteiten beschikt. Dat je je in staat voelt om buiten je comfort-zone te werken en het is een essentiële asset gebleken om door de onomkoopbare frustratie barrière heen te breken. Deze boven genoemde eigenschappen worden erg vaak onderschat en is niet zelden de sleutel tot succes.

Doel

Jouw ontwikkeling staat centraal. De dialoog tussen docent en deelnemer richt zich vooral op het werkproces bij de realisatie van het voorstel dat jij voor ogen hebt. Jij voert alles zelf uit. Er is vanzelfsprekend assistentie door de docent.

Het is belangrijk om je te realiseren dat het coachingstraject voornamelijk focussed op de technische ( vormgeving, dessins, textuur/structuur, relief, ornamenten, kleur en glazuur) aspecten van jouw projecttraject. Dat betekend ook dat willekeurige , onsamenhangende en onderontwikkelde onderdelen van het ingediende onderwerp kritisch worden onderzocht. Het doel is het professionaliseren van inzicht en uitvoering. Omdat mogelijk te maken  moet de deelnemer bereid zijn afstand te doen van vooraf ingenomen stellingen en proces belemmerende gewoonten.  Hiermee wordt o.a. bedoeld dat improviserend werken niet tot de mogelijkheden behoort en dat persoonlijke voorkeuren secundair zijn aan esthetische  en vormgevings-technische wetmatigheden. “Er bestaan wel degelijk wetmatigheden m.b.t. schoonheid en de beleving daarvan, en dat is iets anders dan individuele smaakervaring”.

Proces

In veel gevallen is er een technische uitdaging Het project zal dus eerst (letterlijk) op kleine schaal worden uitgevoerd zodat je zicht krijgt op de technische problematiek. Na afronding van het schaal model (en proeven) kan aan de verwezenlijking van het finale project gewerkt worden. De ervaring leert dat de eerste 15 weken de focus voornamelijk op het beheersen van de techniek alleen ligt.

Porselein Keramiek French Porcelain Ceramics plates cups glass gifts design webshop Dutch designer Olaf Stevens
Porselein Keramiek French Porcelain Ceramics plates cups glass gifts design webshop Dutch designer Olaf Stevens

Deelname

 • Door de nadrukkelijke persoonlijke begeleiding is beperkte deelname mogelijk. Jouw vraag, het type onderzoek dat je gaat voorstellen zal ook moeten passen binnen de NKO   faciliteiten waarvan je gebruik gaat maken.
 • De deelnemers die zich hebben aangemeld, hebben vooraf een intake gesprek met de docent of deelname binnen het aanbod van Keramiek Lab past en om gezamenlijk te bepalen of het voorgestelde doel gehaald kan worden. Jouw portfolio, projectidee en ervaring met de materie is daarvoor het uitgangspunt. Dit gesprek heeft als doel jou te helpen om jouw individuele vervolgstappen, het ontwikkelen van een eigen stijl en onderscheidende, persoonlijke, beeldtaal te formuleren. Ook het afstemmen van het ingediende project zal op realiseerbaarheid en kwaliteit bekeken worden. Wij beoordelen dan samen welk voorstel haalbaar is en vervolgens selecteer je er één van de door jouw ingediende voorstellen die op kleine schaal wordt uitgevoerd. Vervolgens kijken we naar de technische aspecten. Dit vergt veel onderzoek en veel proeven maken. 

  • Na een positieve  beoordeling van het intake gesprek kunt je je inschrijven.

   

 • CURSUSINFORMATIE
  Cursusduur: 14 zondagen verdeeld over 2 blokken:
  Blok 1 : zie website NKO
  Blok 2 : zie website NKO
  Lestijden: van 10:00 tot 16.30 uur
  Kosten:  €. 1.345,– incl. btw en materialen
  Studiebelasting: Deze cursus is een intensieve periode, waarin ook huiswerk, voorbereidingen en uitwerking thuis zal plaatsvinden ter voorbereiding op een volgende cursusdag.
  De intensiteit hiervan zal per cursist anders liggen.

 • De eerste les zal een klassikale les zijn waarin ik d.m.v. een aantal gereedschappen je gaat ontdekken hoe we een open blik en werkhouding kunnen aannemen, die nodig zijn om te kunnen leren van eigen werk  en dat van anderen. 
 • Ook het vormen van een mening over het vak en de beeldende/keramische kunst, het leren maken van keuzes, d.m.v. onderzoek, verslaglegging, planning.
 • Erg belangrijk is ook het kijken naar, het analyseren en oordelen over kunst(nijverheid of crafts). Hiervoor is kennis van kunst/keramiek nodig en het vermogen tot beeldanalyse.
 • Tijdens het eerste persoonlijke gesprek onderzoeken we de vraagstelling en bespreken we de mogelijkheden en de uitvoering van het project dat je voor ogen hebt dat we tijdens het intake gesprek belicht hebben. Als daar wederzijds begrip voor is gaan we aan de slag met een plan van aanpak op grond van de gezamenlijk bepaalde doelen.

Voorbeelden van deze doelen kunnen zijn:

• Opdracht- of werkbesprekingen om meer grip te krijgen op je aanpak en werkproces.

• Begeleiding bij een specifiek professioneel of individueel project.

• Routine ombuigen naar een nieuwe werkflow, lef en inspiratie vinden.

• Het opzetten van nieuwe keramische technieken en daarmee uit de comfort zone treden en uitdagende stappen nemen.

• Blokkades, hindernissen en frustratie barrières in je werkproces onderzoeken en overwinnen. (Dat kunnen ook technische blokkades zijn).

• Meer in contact komen en blijven met wat jou als maker persoonlijk drijft.

• Onderzoek/oriëntatie op studie-/beroepskeuze en professionalisering in het creatieve veld en hoe je je kunt ontwikkelen in de creatieve industrie.

Ceramic Lab beoogd project ondersteuning. 

Deelnemers aan het Ceramic Lab werken met de volgende uitgangspunten:

 • Er wordt projectmatig gewerkt.
 • Men dient een vooraf gedefineerd project te hebben.
 • Het project zal niet meteen op de gewenste schaal worden uitgevoerd.
 • Vooraf haalbaarheid onderzoek voor het projectvoorstel.
 • Er wordt een hoge mate van zelfwerkzaamheid verwacht.
 • Persoonlijke technische vaardigheid is een must.
 • Enige vorm van zelfkritiek en reflectie is noodzakelijk
 • Het vermogen om met toewijding, geduld, aandacht en concentratie te kunnen werken.
 • het vermogen om buiten je comfort zone te werken.
 • het vermogen om de frustratie barrière te verleggen.

Een project is een object, een voorwerp dat gerealiseerd moet worden. Een project is geen voorstel voor ondersteuning in losse technieken. Een project moet je omschrijven in vorm, formaat , materiaal en techniek ( draaien, handvormen, model en mallen, aardewerk, steengoed, porselein) zijn.

Kom met ontwerpvoorstellen. Wij beoordelen dan samen welke haalbaar is en vervolgens selecteer je er één die op kleine schaal wordt uitgevoerd. Vervolgens kijken we naar de technische aspecten. Dit vergt onderzoek en veel proeven maken. 

De technieken van het keramisch systeem

Op welke technieken kun je, in relatie tot jouw ingediende project, een beroep doen

klei en glazuur onderzoek

Ook hier gaan we uit van deelnemers die al enige scholing op dit gebied hebben gehad. Als je je hier in gaat verdiepen ga je klei- en glazuurproeven maken die relevant en project gerelateerd zijn. Je ontdekt via proefondervindelijk onderzoek wat de theorie in de praktijk ook werkelijk voorstelt. Je maakt klei studies en experimenteert.  Dat betekent ook dat je zelf bepaalt of je het aardewerk, steengoed of porselein gebied gaat onderzoeken.

Draaitechnieken,

Hier wordt deze module bepaald door jouw persoonlijke project traject en ervaring. Gevorderde draaiers geven vooraf inzicht in hun bekwaamheid. Vervolgens bepalen we dan gezamenlijk welke aanvullende essentiële technieken zij aangereikt krijgen.

Handvorm en platen technieken.

Dit zijn technieken die veel en succesvol door gevorderde keramisten beoefend worden en waarbij veel variatie en ondersteuning mogelijk is. Met name de bouwtechnieken en vormgeving zijn veeleisende onderdelen waar goed aan gewerkt kan worden

Modellen, mallen en giettechnieken. 

Bij sommige projecten is het zeer wenselijk om technieken als mallen maken en gieten te begrijpen en te beheersen. Dit kunnen semi-industriële technieken zijn maar ook unieke model en maltechnieken zijn te verwachten. Het gebruik maken van mallen zorgt voor gecontroleerde reproducties. Terwijl draaitechniek met name op symmetrie gebaseerd is, kun je bij mallen asymmetrische gecompliceerde modellen maken, die gecontroleerd kunnen worden geproduceerd. Je verdiept je dus in gipsen modellen, op deze modellen maak je gipsen moedermallen en gietmallen.

Het proces van vormgeven 

De bovengenoemde Keramiek Lab onderdelen zijn gericht op technieken en vaardigheden binnen het keramisch systeem.  Als je je hier comfortabel bij voelt en de technieken en vaardigheden beheerst die je nodig hebt voor de uitvoering van jouw project dan ben je klaar om je op de ontwikkeling van de vormgeving te richten. 

In de module “Vormgeving” verdiep je je in het proces van vormgeven. Je verdiept je in de principes van vormgeving, zoals vormverhoudingen, vormspanning, en de guldensnede als basisprincipe. Je doet onderzoek naar de beeldcomponenten die van cruciale belang zijn voor een beeld met karakter en zeggingskracht. 

We bespreken waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier zijn vormgegeven. Waarom ervaren we iets als mooi en harmonieus en waarom wij sommige zaken als lelijk en onaantrekkelijk ervaren. Er bestaan wel degelijk wetmatigheden m.b.t. schoonheid en de beleving daarvan, en dat is iets anders dan individuele smaakervaring.

Schets & ontwerptechnieken 

Erg belangrijk maar in veel gevallen onderbelicht zijn de schets- teken- en ontwerp vaardigheden. Dat kunnen potlood en papier oefeningen en ontwerpschetsen zijn maar ook teken-technische vaardigheden.

Niet opgenomen in het curriculum maar optioneel is er de mogelijkheid om je te bekwamen in 3D modeling en de uitvoering naar print en freestechnieken. Bij het uitvoeren van CAD/CAM 3D modellen zijn er mogelijkheden om deze om te laten zetten naar 3D SLA, PLA alsook direct in gips CNC frees-technieken en print-modellen.Deze optie is dus niet in de cursusprijs inbegrepen. Indien men hierin geïnteresseerd is kan men dat aangeven.

Alle mogelijke reliëf- & decoratie-technieken

Interessant voor alle 2D gerelateerde ontwerp projecten. Hierbij ontdek je dat (systeem)-ontwerpwerk een samenspel is van vorm, decoratie en kleur. Vervolgens ga jij zelf decoratie-dessins ontwerpen zowel op papier, op de computer en toepassen op zelfgemaakte vormen of op algemene “platte” media als Plateau’s, tegels, borden, kommen, bekers en schalen. 

Stap voor stap neemt de mentor / begeleider ( zelf specialist op dit gebied)  je mee in de basiskennis van het design-ontwerpen. Ook het aanbrengen van decoratie, voorbereiden en afwerken van het dessin en transfer techniek kan daar een onderdeel van zijn.

Over de docent

Olaf Stevens is een Nederlandse ontwerper met porselein en glas als specialisatie. Hij doceert Ceramic Research en Concept Tools aan de Design Academy in Eindhoven. Opgeleid als Keramisch vormgever op de academies Den Bosch en Breda heeft hij een internationaal museaal oeuvre opgebouwd met keramische objecten, porselein draaiwerk, Crystal objecten en industriële ontwerpen voor alle grote glas- en porselein-industrieën in Europa. Hij ontwerpt en produceert zijn  Hautscouverts porselein series (https://www.olafstevens.com/hautscouverts/ ) in Limoges, Frankrijk en maakt zijn Kristal unica en series tafelglas-objecten in Zweden.

• Olaf Stevens is een generalist op het gebied van alle onderdelen van het Keramisch Systeem. Het beheersen en overdragen van alle aspecten van de studiopotter crafts, het industrieel ontwerpproces en het semi-industrieel of industrieel productbegeleiding proces  is zijn specialisme. Het Ceramic LAB & Research programma, dat hij ontwikkelde  voor HBO design studenten, is daar een voorbeeld van. Deze schematische en methodische lesvorm ligt aan de basis van zijn onderwijs didactiek. Zijn benadering is prettig, professioneel, persoonlijk en effectief en zal je zeker helpen om stappen in je ontwikkeling te maken.

Hij leert je alle voor jou belangrijke aspecten van het Keramisch systeem te ontwikkelen en te beheersen. Dit voor zowel de studio-crafts als voor de industriële en semi-industriële voorbereidingen voor keramische ontwerpers. Olaf Stevens is een all-round gekwalificeerde HBO docent met veel ervaring in het lesgeven in binnen en buitenland. Glazuurtechnieken, decoratie technieken, ontwerpen, draaien en gieten voor beginners zowel als voor gevorderden. Van basistechniek tot technieken voor gevorderden. Voorbeelden van zijn werk kun je vinden op: www.olafstevens.com

Heb je nog vragen of wil je telefonisch informatie. Neem hiervoor contact op met:

de NKO.  (0182) 51 52 74 of e-mail hen info@keramiekopleiding.nl

 

Deelnemers quotes van Ceramic Lab 2018 t/m 2020

 

Porselein Keramiek French Porcelain Ceramics plates cups glass gifts design webshop Dutch designer Olaf Stevens